به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود‌اتکایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی ، تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه‌های طبیعی و اماکن تفریحی، اردوهای دانشجویی برگزار می‌شوند.

و هر ساله اردوی مشهد مقدس در برنامه های مؤسسه بوده است.

عکس های اردوی مشهد مقدس

مشهد سال 94

–94

مشهد سال 97

–97

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید