اساتید راهنما و مشاور گروه مدیریت بازرگانی مالی

سرکارخانم بیتا پارسا
جناب آقای فرهنگ آبرومندی
جناب آقای محمد حامد خان محمدی
جناب آقای فرزین خوشکار
جناب آقای داود گرجی زاده
جناب آقای مهران متین فرد
جناب آقای مجید مرادی
سرکار خانم مرادی
جناب آقای محمد محمودی

 

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی