برای انجام کار پایان نامه شما باید از میان اساتید، مشاور و راهنمایی برای خود انتخاب کنید . با توجه به مقررات و محدودیت تعداد پایان نامه های تحت نظر هر استاد، لازم است هر چه سریعتر نسبت به انجام مراحل ثبت و شروع کار خود اقدام نمایید.
اساتید راهنما و مشاور گروه حسابداری و حسابرسی
اساتید راهنما و مشاور گروه مدیریت

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی