امور آموزش مسئولیت های مربوط به ثبت نام ، برنامه ها و امتحانات … را برعهده داشته و لازم است که دانشجویان با این امور و وظائف آن آشنا باشند.
شما در طول دوران دانشجویی با عزیزان مسئول در این حوزه ارتباط زیادی خواهد داشت اطلاعات زیر به شما در این خصوص کمک می نماید. وظائف اصلی این امور به صورت زیر می باشد:
ثبت نام و انتخاب واحد: برای انجام امور ثبت نام ، انتخاب و یا حذف واحد باید با امور آموزش هماهنگ باشید . برای این منظور لازم است از سیستم آموزش استفاده کنید که در مدت تحصیل همواره به عنوان مرجع اطلاعاتی شما قابل دسترس می باشد.
برنامه های آموزشی و تقویم آموزشی : هر ترم و سال تحصیلی تقویمی از سوی امور آموزش تدوین و اعلام می گردد که بر اساس این زمان بندی موضوع ثبت نام ، حذف و اضافه و احد ها و نهایتا امتحانات مشخص و اعلام می شود
امتحانات: مدیریت امتحانات و زمان بندی آن با امور آموزش بوده و برگزاری آن نیز با این امور می باشد.
مشاوره و راهنمایی دانشجویان: برای دریافت اطلاعات مربوط به دروس ، پیش نیاز ها و چگونگی برنامه ریزی انتخاب واحد می توانید با این امور و کارشناسان آن تماس بگیرید.

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی