• عنوان پايان نامه: بررسی نقوش حیوانی و گیاهی گلیم کرمانچ خراسان شمالی و تعمیم آن در طراحی دکوراسیون داخلی معماری معاصر ایران
دانشجو: آقای مجید طهماسبی
تاريخ: چهارشنبه 1396.07.12
ساعت: 9
• عنوان پايان نامه: بررسی ساختار کاربردی و نمادین جدول کشی با توجه به مضامین در نقاشی ایرانی- اسلامی
دانشجو: خانم فاطمه حق شناس
تاريخ: چهارشنبه 1396.07.12
ساعت: 9:50

• عنوان پايان نامه: بررسی نقش گرافیک (نقش و رنگ)در اثر بخشی کمپین های اجتماعی با تاکید بر شبکه های اجتماعی(تلگرام و اینستاگرام)
دانشجو: خانم ساناز یوسفی
تاريخ: چهارشنبه 1396.07.12
ساعت: 10:40

• عنوان پايان نامه: بررسی ریخت شناسی و نماد شناسی نقوش و کتیبه های امام زاده شاه حسین در ابیازن نطنز
دانشجو: خانم صبورا میانجی
تاريخ: چهارشنبه 1396.07.12
ساعت: 11:30

• عنوان پايان نامه: بررسی زاویه دید و آثار موریس اشر با تاکید بر هنر نگارگری ایرانی(مکتب هرات)
دانشجو: خانم معصومه زمانی
تاريخ: چهارشنبه 1396.07.12
ساعت: 12:20

• عنوان پايان نامه: شاخصه های تولید کتابهای راهنما در جهت ارتقا سطح کیفی بصری و فرهنگی توریستی در ایران
دانشجو: خانم مونا کیوان کیا
تاريخ: 1396.07.12
ساعت: 13:40
• عنوان پايان نامه: تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه ای ایران
دانشجو: آقای سجاد امیری
تاريخ: پنج شنبه 1396.07.06
ساعت: 9:30
• عنوان پايان نامه: بررسی عوامل توسعه روابط تجاری ایران و چین با تاکید بر قابلیتهای داخلی چین براساس مدل تلفیقی swot و ahp طی پنج سال اخیر در صنعت قطعات ماشینهای اداری
دانشجو: خانم زینب جعفری شمامی
تاريخ: پنج شنبه 1396.07.06
ساعت: 10
• عنوان پايان نامه: تاثیر مولفه های یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری کارکنان سازمان محیط زیست کشور و استان قم در سال 1396
دانشجو: آقای محسن منصوریان
تاريخ: پنج شنبه 1396.07.06
ساعت: 12
• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا بر تمایل خرید مصرف کنندگان (مصرف کنندگان محصولات ایرانی در عراق)
دانشجو: آقای محمدرضا شریف عسگری
تاريخ: پنج شنبه 1396.07.06
ساعت: 12:30
• عنوان پايان نامه: بررسی رابطه کیفیت حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت سود شرکتهای بیمه ، بانک و سایر واسطه گری های مالی پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم آرزو نصیبی
تاريخ : پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 11:30
• عنوان پايان نامه: تاثیر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
دانشجو: خانم انسیه ساوئی
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 13:30
• عنوان پايان نامه: رابطه افزایش نظام جبران خدمات با بهره وری نیروی انسانی کارکنان
دانشجو: آقای علیرضا لطفعلیان
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 16:30
• عنوان پايان نامه: بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دانشجو: خانم اعظم مشرقی کاشان
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 15
• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی بر کسب مزیت رقابتی
دانشجو: آقای ناصر افتخاری فر
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 15:45
• عنوان پايان نامه: بررسی همبستگی اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان در سازمان تامین اجتماعی
دانشجو: آقای محمد احمدی
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 11:30
• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و استراتژی تمایز بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
دانشجو: آقای حیدر کفاشیان
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 8:30
• عنوان پايان نامه: بررسی ارتباط میان نقد شوندگی سهام و میزان سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم درفام پاک پناه
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 10
• عنوان پايان نامه: بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با كفايت وجه نقد و دفعات پوشش هزينه بهره با توجه به ميزان سود انباشته شركتها
دانشجو: خانم مهسا خواجه شمس آباد
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 10:45
• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر محافظه کارانه بر روی رابطه سرمایه گذار نهادی و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم مریم عبدالله زاده پک
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 9:15
• عنوان پايان نامه: تاثیر هزینه نمایندگی بر رابطه دوره تصدی و اظهار نظر حسابداری
دانشجو: خانم سمانه قلیچ خان
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 14:15
• عنوان پايان نامه: تاثیر بموقع بودن گزارش حسابرسی بر کیفیت سود و کیفیت افشای شرکتهای پذیرفته شده در بورس
دانشجو: آقای سید ابوالفضل بنی هاشمی
تاريخ: پنج شنبه 23/06/1396
ساعت: 12:15
• عنوان پايان نامه: تاثیر بالقوه اظهار نظر حسابرسان روی زمان بندی افشا در صورت های مالی
دانشجو : خانم سحر حبیبی
تاريخ : جمعه 24/06/1396
ساعت: 10

• عنوان پايان نامه: بررسی چالشهای حسابرسی عملیاتی در دستگاههای اجرایی
دانشجو: خانم فاطمه اویسی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 12:15
• عنوان پايان نامه: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره وری حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری
دانشجو: آقای محمدرضا عسگری
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 15
• عنوان پايان نامه: تبیین ارتباط کیفیت حسابرسی و ارائه بموقع گزارش حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
دانشجو: آقای حمیدرضا متقدمی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 13:30
• عنوان پايان نامه: تاثیر تفاوتهای جنسیتی هیات مدیره بر محافظه کاری سود و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به اندازه شرکت
دانشجو: خانم سیاره زارع بیدکی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 14:15

• عنوان پايان نامه: تاثیر سیستم های کنترل داخلی و اعتماد به نفس بیش ازحد مدیرعامل بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم افسانه علی محمدی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 16:30

• عنوان پايان نامه: تبیین رابطه بین نسبت‌های مالی منتخب با گزارشگری مالی متقلبانه در بورس
دانشجو: آقای مرتضی حیدری
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 8:30

• عنوان پايان نامه: مطالعه تحلیلی آثار ساختارسرمایه و سیاست تقسیم سود بر انحرافات از سطح بهینه وجه نقد
دانشجو: خانم نرجس جهانشاهی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 15:45

• عنوان پايان نامه: ارزیابی عملکرد موسسات مالی با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های پویا و تصمیم گیری چند معیاره
دانشجو: آقای اسماعیل کفاشی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 9:15
• عنوان پايان نامه : تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین سودآوری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم مهشاد مهدوی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 10:45

• عنوان پايان نامه: بررسی رابطه بین نوع حسابرسی با چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس
دانشجو: خانم نرگس فرجی کلاشی
تاريخ:جمعه 24/06/1396
ساعت: 11:30
• عنوان پايان نامه : بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی
دانشجو : خانم هما فهیمی
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت: 8:30 صبح

• عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر شهرت شرکت ها و حوادث لطمه زننده به شهرت بر عملکرد مالی
دانشجو : آقای داود کزازی
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت 9:15 صبح

• عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانشجو : آقای امید بنی عامر
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت 13:45 عصر

• عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی برکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشجو : خانم زهرا بزرگی
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت: 10:45 صبح

• عنوان پايان نامه : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شرکتی بر افشای اختیاری
دانشجو : آقای مسلم دانشور ثمرین
تاريخ : پنج شنبه 09/06/1396
زمان : ساعت 11:30 صبح

• عنوان پايان نامه : بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه
دانشجو : خانم سیما گودرزی
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت 12:15 عصر

• عنوان پايان نامه : بررسی رابطه بین خدمات نوین بانکداری الکترونیک و تسهیل مدیریت نقدینگی بانک پاسارگاد
دانشجو : خانم زهره فهیمی
تاريخ :پنج شنبه 09/06/1396
زمان :ساعت: 14:30 عصر

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی