بسمه تعالی

درخواست تطبیق واحد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی – غیر دولتی ناصر خسرو

 

 

 

F2026

 

اینجانب …………………….. با شماره دانشجویی …………………دانشجوی  دوره ……… در رشته………. در سال تحصیلی ………….. ترم اول    ترم دوم    تقاضای خود را جهت تطبیق واحد     همراه کارنامه نمرات و …………… از دانشگاه …………  اعلام می دارم .

واحدهای متقاضی تطبیق (نمرات مبدا)

ردیف

نام درس

ردیف

نام درس

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

دبیر خانه آموزش : مدارک ارسالی جهت تطبیق واحد به صورت کامل دریافت شد .                 امضا

اینجانب با اطلاع از مندرجات آیین نامه آموزشی ، تقاضای تطبیق واحد نموده و صحت اطلاعات ارائه شده در این درخواست را تایید و تعهد می کنم .    امضا و تاریخ

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی