فرم فراغت از تحصیل و اخذ مدارک

شماره –F2023

 

بسمه تعالی

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری اطلاعات

موسسه غیر انتفاعی  غیر دولتی ناصر خسرو

 

معاون محترم آموزشی

سلام علیکم

      احتراما” اینجانب – با مشخصات درج شده زیر –  با توجه به اتمام دوره تحصیل وگذراندن کلیه واحد های رشته تحصیلی خود،  تقاضا دارم در خصوص انجام مراحل پایانی فراغت از و صدور موقت گواهی نامه تحصیلی دستور لازم صادرفرمائید.

    مشخصات دانشجو:

نام:                             نام خانوادگی:                                                شماره دانشجویی:                                           سال ورود:

رشته تحصیلی:                               مقطع:                                                       گرایش:

                                                                                                               امضا دانشجو                                       تاریخ:

 

 

 

 

تائیدیه تسویه حساب با ادارات و بخشهای موسسه:

ردیف

نام اداره / قسمت

مهرو امضاء اداره/ قسمت

ردیف

نام اداره / قسمت

مهرو امضاء اداره/ قسمت

1

بايگاني

3

کتابخانه

2

حراست

4

سایت کامپیوتری

تاييديه صندوق رفاه دانشجويان :                           بدهي ندارد                          بدهي دارد

مبلغ كل بدهي به عدد…………………………….. به حروف ……………………………………………. مي باشد .

  فيش اعلام بدهي ضميمه مي باشد.          فيش 10 درصدي پرداختي ضميمه مي باشد                                                   مهر و امضاء

تاييديه امور مشمولين :

 

تائیدیه مديرآموزش:

دانشجوی نامبرده  …………. واحد درسي را در رشته …………………….. مقطع ……………………………. با معدل كل (به حروف)……………………………………….. پاس كرده است ضمنا مدارک پرونده ایشان کامل می باشد.                                                                                                      مهر و امضاء

 

 

 

 

تائیدیه مديرگروه:

دانشجوی نامبرده با گذراندن  ………..  واحد درسی فارغ التحصیل می باشد .                                                                       مهر و امضاء.

 

 

تاييديه امور مالي :

نامبرده با اين موسسه تسويه حساب كامل كرده است .                                                                                                         مهر و امضاء

 

نظر معاون آموزشی

ضمن آرزوی موفقیت برا ی نامبرده، مراتب  فراغت از تحصیل نامبرده به وزارت علوم و مراجع مورد نیاز، اعلام گردد.             مهرو امضاء

اينجانب……………………………………..  اصل گواهي موقت  دوره كارداني / کارشناسی خود را در تاريخ ……………………………..از واحد بايگاني تحويل گرفتم .                                                                                                                                                             امضاء و اثر انگشت

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی