بسیج دانشجویی

فعالیت های دانشجویان در قالب بسیج دانشجویی فعالیت های زیادی را در بر می گیرد که شامل برگزاری مسابقات ورزشی، مسافرت های تفریحی و زیارتی ، برگزاری مناسبت ها و انتشار نشریه… می باشد . بسیج دانشجویی موسسه سایت متمرکزی دارد که برای مشاهده و اطلاع بیشتر از فعالیت های آن می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://basij-hnkh.sub.ir/