درباره ما

چگونه آغاز کردیم

در سال 1387 با همت تنی چند از اساتید دانشگاهی سنگ بنای موسسه آموزش عالی ناصر خسرو گذاشته شد . مشکلات زیادی در ابتدای راه وجود داشت. در ساوه امکاناتی که بتوان ساختمان و فضای مناسبی تهیه کرد، وجود نداشت و بدلیل فرصت محدود از زمان اعلام نتایج تا ثبت نام متاسفانه آن گونه که انتظار می رفت موسسه نتوانست شرائط مطلوبی را برای دانشجویان ورودی خود فراهم نماید . به مرور با کمک دانشجویان و اساتید و مقامات شهر مشکلات کمتر شد ولی به نظر می رسید که اصولا راه حل اساسی، آماده سازی فضای مناسب به عنوان فضای آموزشی وتقویت سایر زیرساخت ها متناسب با نیازها ست . در همان سال عزم جزم برای ساخت پردیس اصلی آغاز شد و کار ساختمان دانشکده علوم انسانی موسسه در سال 1391به پایان رسید

برای هیات موسس موضوع اصلی ایجاد و راه اندازی موسسه ای در خور شان دانشجویان بود و از همان ابتدا در حد توان تلاش شد تا شرائط مناسبی فراهم گردد. مطمنا این مسیر ادامه دارد . سختی ها و دشواری ها بخشی از جریان کار می باشد و در این راه شاید همگان از جمله اساتید و دانشجویان و همه مسئولان موسسه باید با چشم اندازی روشن برای اینده برخی مشکلات را تحمل کرده و بیشتر نیز تلاش نمایند . انشاال..