ارتباط با اساتید
نام خانوادگی رشته دقت شود به جای (AT) علامت @ را استفاده کنید.
سليماني معارف p.solyemani(AT)hnkh.ac.ir
امجدي حسابداری gh.amjadi(AT)hnkh.ac.ir
فاتح پور بازرگانی fatehpour(AT)hnkh.ac.ir
خلج بازرگانی l.khalaj(AT)hnkh.ac.ir
فياضي معارف f.fayazi(AT)hnkh.ac.ir
شکور ریاضی e.shakour(AT)hnkh.ac.ir
مجيدي حسابداری kh.majidi(AT)hnkh.ac.ir
شرافت ریاضی f.sherafat(AT)hnkh.ac.ir
برجی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کرمي اقتصاد m.karami(AT)hnkh.ac.ir
غفاري حقوق s.ghafari(AT)hnkh.ac.ir
مرادي حسابداری m.moradi(AT)hnkh.ac.ir
عباسي فارسی m.abbasi(AT)hnkh.ac.ir
کتابدار زبان انگلیسی z.ketabdar(AT)hnkh.ac.ir
گرجي زاده حسابداری d.gorjizadeh(AT)hnkh.ac.ir
کماللو جامعه شناسی kh.kamallou(AT)hnkh.ac.ir
علي پور روان شناسی sh.alipour(AT)hnkh.ac.ir
کتابدار ریاضی zo.ketabdar(AT)hnkh.ac.ir
مجدي اقتصاد m.majdi(AT)hnkh.ac.ir
عسگری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توانا m.tavana(AT)hnkh.ac.ir
باقري معارف n.bagheri(AT)hnkh.ac.ir
صالحي فرد دوخت لباس s.salehifard(AT)hnkh.ac.ir
کشاورزي گرافیک m.keshavarzi(AT)hnkh.ac.ir
کاکایی h.kakaei(AT)hnkh.ac.ir
هاشمي گرافیک m.hashemi(AT)hnkh.ac.ir
جعفری h.jafari(AT)hnkh.ac.ir
مرادي مکانیک mehdi.moradi(AT)hnkh.ac.ir
مولائی s.molaie(AT)hnkh.ac.ir
مشتاقی مدیریت s.moshtaghi(AT)hnkh.ac.ir
محلوجي معماری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کريمي مهرآبادي اقتصاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سجادی f.sajadi(AT)hnkh.ac.ir
ولائي ملکي مدیریت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
هويدا حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صادقيان حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آگاه زبان انگلیسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کهانی m.kahani(AT)hnkh.ac.ir
زال اقتصاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رحیمی s.rahimi(AT)hnkh.ac.ir
صالح پرهيزکار مکانیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عزتي زبان انگلیسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پاک مهر مدیریت دولتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سيار فارسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احمدی هنر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
درویش a.darvish(AT)hnkh.ac.ir
قربانی v.ghorbani(AT)hnkh.ac.ir
بیگدلی هنر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
براتی m.barati(AT)hnkh.ac.ir
خلیلی مدیریت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دانه کار ریاضی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رحیمی نقشه کشی صنعتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عزیزی مدیریت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرج دنيوي مدیریت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کرمی هنر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نرجسی حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یاری حسابداری f.yari(AT)hnkh.ac.ir
مهرنگار گرافیک m.mehrnegar(AT)hnkh.ac.ir
پارسا مدیریت b.parsa(AT)hnkh.ac.ir
بدیعی v.badiee(AT)hnkh.ac.ir
شمس n.shams(AT)hnkh.ac.ir
رحیم پور f.rahimpour(AT)hnkh.ac.ir