جلسات دفاع پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه جلسات دفاع پایان نامه

• عنوان پايان نامه: بررسی رابطه کیفیت حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت سود شرکتهای بیمه ، بانک و سایر واسطه گری های مالی پذیرفته شده در بورس

دانشجو: خانم آرزو نصیبی 

تاريخ : پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 11:30

• عنوان پايان نامه: تاثیر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی

دانشجو: خانم انسیه ساوئی

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 13:30

 • عنوان پايان نامه: رابطه افزایش نظام جبران خدمات با بهره وری نیروی انسانی کارکنان

دانشجو: آقای علیرضا لطفعلیان

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 16:30

• عنوان پايان نامه: بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دانشجو: خانم اعظم مشرقی کاشان

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 15

• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی بر کسب مزیت رقابتی

دانشجو: آقای ناصر افتخاری فر

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 15:45

• عنوان پايان نامه: بررسی همبستگی اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان در سازمان تامین اجتماعی

دانشجو: آقای محمد احمدی

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 11:30

 • عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و استراتژی تمایز بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجو: آقای حیدر کفاشیان

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 8:30

• عنوان پايان نامه: بررسی ارتباط میان نقد شوندگی سهام و میزان سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجو: خانم درفام پاک پناه

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 10

  • عنوان پايان نامه: بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با كفايت وجه نقد و دفعات پوشش هزينه بهره با توجه به ميزان سود انباشته شركتها

دانشجو: خانم مهسا خواجه شمس آباد

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 10:45

• عنوان پايان نامه: بررسی تاثیر محافظه کارانه بر روی رابطه سرمایه گذار نهادی و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانشجو:  خانم مریم عبدالله زاده پک

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 9:15

• عنوان پايان نامه: تاثیر هزینه نمایندگی بر رابطه دوره تصدی و اظهار نظر حسابداری

دانشجو: خانم سمانه قلیچ خان

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 14:15

 • عنوان پايان نامه: تاثیر بموقع بودن گزارش حسابرسی بر کیفیت سود و کیفیت افشای شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانشجو: آقای سید ابوالفضل بنی هاشمی

تاريخ: پنج شنبه  23/06/1396

ساعت: 12:15

• عنوان پايان نامه: تاثیر بالقوه اظهار نظر حسابرسان روی زمان بندی افشا در صورت های مالی

دانشجو : خانم سحر حبیبی

تاريخ : جمعه  24/06/1396

ساعت: 10

 
   

• عنوان پايان نامه: بررسی چالشهای حسابرسی عملیاتی در دستگاههای اجرایی

دانشجو: خانم فاطمه اویسی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 12:15

• عنوان پايان نامه: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، بهره وری حاکمیت و انتخاب سرمایه گذاری

دانشجو: آقای محمدرضا عسگری

تاريخ:جمعه   24/06/1396

ساعت: 15

• عنوان پايان نامه: تبیین ارتباط کیفیت حسابرسی و ارائه بموقع گزارش حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانشجو: آقای حمیدرضا متقدمی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 13:30

 • عنوان پايان نامه: تاثیر تفاوتهای جنسیتی هیات مدیره بر محافظه کاری سود و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به اندازه شرکت

دانشجو: خانم سیاره زارع بیدکی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 14:15

 
   

 • عنوان پايان نامه: تاثیر سیستم های کنترل داخلی و اعتماد به نفس بیش ازحد مدیرعامل بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجو: خانم افسانه علی محمدی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 16:30

 
   

 • عنوان پايان نامه: تبیین رابطه بین نسبت‌های مالی منتخب با گزارشگری مالی متقلبانه در بورس

دانشجو: آقای مرتضی حیدری

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 8:30

 
   

 • عنوان پايان نامه: مطالعه تحلیلی آثار ساختارسرمایه و سیاست تقسیم سود بر انحرافات از سطح بهینه وجه نقد

دانشجو: خانم نرجس جهانشاهی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 15:45

 
   

 • عنوان پايان نامه: ارزیابی عملکرد موسسات مالی با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های پویا و تصمیم گیری چند معیاره

دانشجو: آقای اسماعیل کفاشی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 9:15

 • عنوان پايان نامه : تاثیر چرخه عمر بر ارتباط بین سودآوری و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجو: خانم مهشاد مهدوی

تاريخ:جمعه   24/06/1396

ساعت: 10:45

 
   

 • عنوان پايان نامه: بررسی رابطه بین نوع حسابرسی با چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانشجو: خانم نرگس فرجی کلاشی

تاريخ:جمعه  24/06/1396

ساعت: 11:30

  عنوان پايان نامه : بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دانشجو  : خانم هما فهیمی

تاريخ :پنج شنبه   09/06/1396

زمان :ساعت: 8:30 صبح

 

 عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر شهرت شرکت ها  و حوادث لطمه زننده به شهرت بر عملکرد مالی

دانشجو  : آقای داود کزازی

تاريخ :پنج شنبه  09/06/1396

زمان :ساعت 9:15 صبح

 

عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشجو  : آقای امید بنی عامر

تاريخ :پنج شنبه  09/06/1396

زمان :ساعت 13:45 عصر

 

 عنوان پايان نامه : بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی برکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجو  : خانم زهرا بزرگی

تاريخ :پنج شنبه  09/06/1396

زمان :ساعت: 10:45 صبح

 

 عنوان پايان نامه : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شرکتی بر افشای اختیاری

دانشجو  : آقای مسلم دانشور ثمرین

تاريخ : پنج شنبه  09/06/1396

زمان : ساعت 11:30 صبح

 

 عنوان پايان نامه : بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه

دانشجو  :  خانم سیما گودرزی

تاريخ :پنج شنبه  09/06/1396

زمان :ساعت 12:15 عصر

 

 عنوان پايان نامه : بررسی رابطه بین خدمات نوین بانکداری الکترونیک و تسهیل مدیریت نقدینگی بانک پاسارگاد

دانشجو   : خانم زهره فهیمی

تاريخ :پنج شنبه  09/06/1396

زمان :ساعت: 14:30 عصر

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir