کتابخانه

دانشجویان لازم است علاوه بر منابع اصلی درس از منابع بیشتری برای تسلط بیشتر روی موضوعات درسی استفاده نمایند. به جز منابع به صورت کتاب و مجله، موسسه بانک اطلاعات کتاب ها و منابع الکترونیک را با برخورداری از بیش از هفتاد هزار عنوان فراهم نموده و دانشجویان با مراجعه حضوری می توانند از این منابع استفاده نمایند.

آیین نامه استفاده از کتابخانه

صفحه نکات مهم و مفید در کار تحقیق و پژوهش را دنبال کنید.

لیست کتاب های جدید

بلاگ کتابخانه

کانال کتابخانه در تلگرام – برای دریافت اطلاعات فوری عضو این کانال شود