هر روز یک خبر تازه

تبریک فراوان به جناب آقای “علیرضا عزیزی بهروز” دانشجوی کارشناسی ارشد رشته “ارتباط تصویری”،قرارگیری در 10 فینالیست پوسترلاک پشت طلایی،جشنواره حیات وحش در روسیه، با آرزوی موافقیت برای ایشان در این جشنواره.

پذیرش مقاله در مجله علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، مستخرج از پایان نامه دانشجو ارشد حسابرسی

نمایش مد لباس گروه طراحی و دوخت مورخ 97/02/23

حضور معاونت دانشجویی جناب آقای سلیمانی و رئیس موسسه آموزش عالی ناصر خسرو جناب آقای دکتر ملکوتی به عنوان کارشناس ” آسیب های اجتماعی” (خودکشی) در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه مورخ 97/03/03

تبريك فراوان به جناب عليرضا عزيزي بهروز دانشجوي كارشناسي ارشد گرافيك، راه یافتن اثر ايشان به بخش نهایی رقابت بین المللی سه سالانه پوستر اوکراین را تبریک می گوییم. با ارزوي موفقيت براي ايشان و دانشجويان هنر موسسه

کسب مقام ارزشمند سوم مسابقات ووشو قهرمانی کشور توسط آقای ” مهدی احمدی ” دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی