طرح کارنامه سلامت دانشجویان
  1. در سال تحصیلی جاری، اجرای کارنامه سلامت روان و جسم دانشجویان هم به صورت اینترننی و هم مطابق سنوات گذشته به صورت پرسشنامه های کاغذی قابل اجرا است. دانشگاهها می توانند یکی از این دو روش را انتخاب کنند.
  2. برای اجرای کارنامه سلامت به روش اینترنتی، می بایست دانشجویان از لینک های سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید” برای تکمیل فرم های موردنظر شامل کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان استفاده کنند.
  3. در روش اینترنتی دانشجو در زمان مراجعه به دانشگاه، خروجی چاپ شده از اطلاعات سلامت روان و جسم خود را به امور دانشجویی ارائه نموده و کارشناس مربوطه در همان زمان نسبت به ضرورت مصاحبه اولیه، نوبت دهی و پیگیری مراحل بعدی کارنامه سلامت اقدام می کنند.
  4. برای حصول اطمینان از تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت توسط کلیه دانشجویان ورودی جدید، تمهیدی اندیشیده شده است که تمامی دانشجویان پس از تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت جسم و روان، خروجی آنها را به کارشناس دانشگاه تحویل داده و پس از تأیید، دانشجو برای تکمیل فرآیند ثبت نامه آموزشی خود به اداره آموزش دانشگاه معرفی می شود.
  5. در روش دوم که همانند سالهای قبل به صورت پرسشنامه های کاغذ و مدادی اجرا می گردد، فایل PDF مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان” وپرسشنامه سلامت جسم و ضمایم راهنمای آن در زمان مراجعه دانشجویان به دانشگاه، در اختیار آنان قرار گرفته و دانشجویان نسبت به تکمیل آن اقدام می نمایند.
  6. در صورت استفاده از روش کاغذ و مدادی، بازه زمانی لازم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهرماه و برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای از ابتدای آبان ماه تا پایان آذرماه جاری پیش بینی شده است. بروز رسانی 960613

برای دسترسی به سامانه کارنامه سلامت و تکمیل فرم ها از طریق اینترنتی به آدرس های زیر مراجعه و کلیک نمایید.

فرم کارنامه سلامت جسمی -اینترنتی فرم کارنامه سلامت روان- اینترنتی