دانشجویان عزیز درصورت بروز هرگونه مشکل می توانید موارد را به آی دی تلگرام hnkhuni@ اعلام نمائید تا به کارشناسان مربوطه جهت بررسی ارجاع گردد.
ضمنا درصورتی که مبلغ علی الحساب اولیه را به کارت بانکی موسسه واریز نموده اید تصویر فیش واریزی را به شماره موبایل ۰۹۰۲۸۰۱۴۷۶۱ از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال تا ثبت شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید