اسامی برندگان مسابقات نوروزی “نوروز99 در خانه”

برندگان مسابقه طراحی پوستر
نفر اول و برنده مسابقه : آقاى امين اكبر نژاد از اروميه مبلغ يك ميليون تومان جايزه دريافت كردند
نفر دوم آثار برگزيده : آقاى اميد كردى از بروجرد
نفرات سوم آثار برگزيده : آقاى مهدى اسدى تبار از كرمانشاه و خانم شيما آقايى از تهران
و همچنين براى نفرات برگزيده نيز تقدير نامه صادر و ارسال شد
برندگان مسابقه عکاسی :
1- خانم هما محتشمی مادر دینا عطاردی از ساوه
2- خانم بهاره ملکخویان از تفلیس
هر برنده مبلغ 250 هزار تومان جایزه دریافت کردند.
برندگان مسابقه قصه گویی:
1- خانم النا حاجیلو از تهران
2- اقای ایلیا حاجیلو از تهران
3- خانم دینا عطاردی از ساوه
هر برنده مبلغ 200 هزار تومان جایزه دریافت کردند
1-اقای پوریا جوکار از ساوه
مبلغ 500 هزار تومان جایزه دریافت کردند

از همکاری و مشارکتشان در مسابقات نوروزی “نوروز99 در خانه”  کمال تشکر را داریم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید