• به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند، برای انجام امور اداری ، آموزشی ، پژوهشی و دانشجوئی روزهای دوشنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در خدمتتان خواهیم بود.
  • تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ ۸ مرداد تا ۱۷ مرداد می باشد و در این مدت امکان ارائه خدمات وجود ندارد.
  • از عزیزان تقاضا داریم ضمن همکاری ، با توجه به برنامه اعلامی ، قبل از مراجعه به موسسه حتما با همکاران ما هماهنگ نموده و از انجام کار در زمان مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.

امور اداری و آموزشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید