1 انتخاب واحد نیمسال اول  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )   28 ، 29 و 30 شهریور 1402
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 3  مهر
3 شروع کلاسها 1  مهر
4 حذف و اضافه نیمسال اول 16 و 17 مهر
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 28  شهریور  الی  16 مهر
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 12 الی  14 دی
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 20 مهر
8 آخرین مهلت حذف ترم 14 دی
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 21 دی
10 مهلت انتخاب درس کارآموزی 10 مهر
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال اول 21  دی
12 شروع امتحانات 23 دی
13 پایان امتحانات نیمسال اول 6 بهمن 1402

 

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                                 معاون آموزشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید