تقویم آموزشی

مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال دوم 1403-1402

1 انتخاب واحد نیمسال دوم  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 24  الي 26  بهمن  1402
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 28  بهمن
3 شروع کلاسها 1  اسفند
4 حذف و اضافه نیمسال دوم 12  و 13 اسفند
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 24 بهمن  الی  3 اسفند
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 17 خرداد
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 10 اسفند
8 آخرین مهلت حذف ترم 17 خرداد
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 31  خرداد
10 مهلت کارآموزی 31  مرداد
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم 31  خرداد 1403
12 شروع امتحانات میان ترم 5  ارديبهشت
12 شروع امتحانات پايان ترم  2    تير  1403
13 پایان امتحانات نیمسال دوم 14  تیر  1403

 

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                         معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید