تقویم آموزشی

مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال دوم 1401-1400

1 انتخاب واحد نیمسال دوم  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 24  الي 26  بهمن  1400
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 28  بهمن
3 شروع کلاسها 30  بهمن
4 حذف و اضافه نیمسال دوم 8  ، 9  اسفند
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 23  بهمن  الی  5 اسفند
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 19  خرداد
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 12 اسفند
8 آخرین مهلت حذف ترم 19 خرداد
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 31  خرداد
10 مهلت کارآموزی 3  شهريور
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم 2 تير
12 شروع امتحانات میان ترم 3 ارديبهشت
12 شروع امتحانات پايان ترم 4 تير
13 پایان امتحانات نیمسال دوم 16  تیر  1401

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                         معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید