قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۹۹

جلسه توجیهی آشنایی با قوانین آموزشی و کار با سامانه الکترونیکی توسط اداره آموزش موسسه برگزار می گردد.

زمان : سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷

‼️حضور تمامی دانشجویان ورودی کارشناسی #ارشد الزامی است.
لینک جلسه از طریق همین کانال اعلام خواهد شد.

معاونت آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید