با سلام

مطابق ضوابط آموزشی موسسه ، انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان ورودی جدید ، توسط اداره آموزش صورت می گیرد و تأییدیه انتخاب واحد به همراه کارت دانشجویی در اولین فرصت تحویل عزیزان خواهد شد.

کلاسها به صورت مجازی و در بستر سامانه آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ( hnkh.tehranlms.ir ) از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

همچنین جلسه توجیهی برای هر مقطع جداگانه و به صورت آنلاین توسط اداره آموزش برگزار خواهد شد. زمان و آدرس جلسه از طریق همین کانال ارتباطی، اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید