علائق و موضوعات پژوهشی اساتید گروه مدیریت و حسابداری

آقای محمدحامد خانمحمدی
مدیریت سرمایه گذاری
حسابرسی کامپیوتری
بازاریابی مالی و بازاریابی مالیاتی
تحلیل مالی فروش
موضوعات حسابداری مدیریت

آقای فرزین خوشکار
بازار سرمایه
موسسات واسطه گری مالی و بانکها
مدیریت مالی

آقای داود گرجی زاده
مدیریت مالی مالی رفتاری
حسابداری دولتی
بودجه بندی و حسابداری تعهدی
سیستمهای اطلاعات
بازاریابی مالی و بازاریابی مالیاتی
تحلیل مالی فروش
موضوعات مختلف حسابداری مدیریت
بازار سرمایه

آقای مجید مرادی
حسابرسی مبتنی بر ریسک(AR)
حسابداری رفتاری (Behavioral Accounting)
مدیریت سود و هموارسازی سود ( (Earnings management and Income smoothing
هزینه یابی کیفیت (COQ)
کارت ارزیابی متوازن ( BSC)
استراتژی های مالی (Financial Strategies)
مدیریت سود و هموارسازی سود (Earnings management and income smoothing)

  آقای مهران متین فرد
تحقیقات بازار سرمایه
مدیریت سود
کیفیت حسابرسی
تئوری های مالی و حسابداری

آقای فرهنگ آبرومندی
رفتار مصرف کننده
تبلیغات و رفتار مصرف کننده
روانشناسی تبلیغات
رفتار مدرن مشتری
تاثیرات رفتار اخلاقی

خانم بی تا پارسا
نظام آموزش
نظام ارزش یابی و پاداش
سازمان و تشکیلات
مدیریت و رهبری

آقای محمد محمودی
حسابداری مدیریت
تئوری حسابداری
بازار سرمایه

آقای سید مهام الدین طباطبایی
بازاریابی کالای جدید
بازاریابی همدلانه
اثر توسعه محصول جدید بر امیخته بازاریابی
روشهای مدیدیت تبلیغات دهان به دهان

خانم زهرا مرادی
مدیریت بازرگانی داخلی
مدیریت ریسک
مدیریت مالی فروش
مدیریت سرمایه گذاری
بازاریابی مالی

علائق و موضوعات پژوهشی اساتید گروه هنر رشته ارتباط تصویری

آقای منصور مهرنگار

مطالعات تطبیقی هنر اسلامی

ساختار مفهومین و کاربردین حروف(تایپوگرافی)
دیوار نگاری
نمادها و نشانه ها

آقای عبدالرضا چارئی
تایپوگرافی
پدیده های نوین گرافیک
مطالعات هنر اسلامی

آقای امیرحسن ندائی
هنرهای جدید
مطالعات تطبیقی سینما و گرافیک
روانشناسی هنر

آقای حمیدرضا قلیچ خانی
مطالعات خوشنویسی ایران
نسخه شناسی
فرهنگ نویسی و تصحیح انتقادی متون

آقای سید حسن سلطانی
بررسی روابط بررسی نسخه های ایرانی
مطالعات بینا رشته ای نقاشی،گرافیک و انیمیشن
مطالعات تطبیقی هنر

آقای بهنام زنگی
مباحث نظری آموزش هنر
مباحث نظری اقتصاد هنر
دیوارنگاری و گرافیک محیطی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید