ضمن آرزوی سلامتی همه دانشجویان عزیز و با امید ریشه کنی ویروس منحوس کرونا ، با توجه به تماس های برخی از دانشجویان ، به اطلاع می رساند معاونت آموزشی درحال پیگیری موضوع واکسیناسیون کرونا دانشجویان می باشد درصورت اخذ مجوزهای لازم حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید