•  انتخاب درس پایان نامه

  برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد، تاکنون اقدامی جهت انتخاب واحد درس پایان نامه نکردند لذا فقط تا پایان هفته جاری فرصت دارند فرم مربوطه را از سایت موسسه دانلود و تکمیل و به آدرس education@hnkh.ac.ir ارسال نمایند
  تاکید می گردد نیازی به مراجعه حضوری نیست درصورت نیاز به راهنمائی ، سوالات خود را به تلگرام hnkhuni@ ارسال نمائید.

 

 • دفاع پایان نامه ارشد

  دانشجویان کارشناسی ارشد که تمایل به دفاع در اسفند ۹۸ دارند مراحل زیر را انجام دهند:
  – فرم آمادگی دفاع ( فرم ۵ ) را از قسمت فرم های بخش پژوهشی دانلود و تکمیل نمایند
  – فرم مذکور بانضمام فایل پایان نامه را حداکثر تا تاریخ ۱۳ اسفند ۹۸ به آدرس ایمیل research@hnkh.ac.ir ارسال گردد
  – تاکید می گردد نیازی به مراجعه به اساتید راهنما ، مشاور و موسسه نیست اقدام لازم جهت دریافت تائید و یا عدم تائید اساتید راهنما و مشاور توسط دفتر پژوهش انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید