اطلاعیه

سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه‎

به اطلاع دانشجویان عزیز رسانده می شود از 9 آبان ماه 1402 سرویس اختصاصی اتوبوس واحد از محل میدان امام خمینی (ره)، مخابرات به سمت دانشگاه و بالعکس بشرح زیر برقرار است: ۱- ساعت ۷.۳۰ صبح حرکت از [...]

 مقالات

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید