ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۸ ، به اطلاع این عزیزان می رساند جهت ثبت نام می توانند در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۹۸ به موسسه مراجعه نمایند

مدارک لازم جهت ثبت نام :

مدرک کارشناسی
کارت ملی
شناسنامه
۶قطعه عکس ۴×۳

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۳-۴۲۴۷۸۰۰۱-۰۸۶ داخلی ۱۰۸ – ۱۰۹ تماس بگیرید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید