در تاریخ سوم اردیبهشت 98 جلسه ای با حضور هنرجویان رشته های مختلف گروه هنر و علوم انسانی و همچنین  فنی هنرستان دخترانه کار و دانش حضرت معصومه (س) و  معاون آموزشی و پژوهشی موسسه در محل هنرستان مذکور برگزار گردید

در این جلسه معاون آموزشی موسسه ضمن سخنرانی پیرامون جایگاه علم و لزوم کسب سواد و کارآفرینی به پرسش های هنرجویان درخصوص تحصیل در دانشگاه ، رشته های تحصیلی، آینده شغلی  و … پاسخ دادند

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید