جهت پيشگيرى از ابتلا به ویروس کرونا “دستور العمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا”  را با دقت مطالعه نماييد و اقدامات لازم صورت گردد.

دستور العمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید