مدیران و کارکنان
آقای مجید فاتح پور، معاون آموزشی
آقای محمدرضا اوحدی، معاون مالی و اداری
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی ،معاون دانشجویی و فرهنگی
خانم مژده سعید خانی ، مدیر امور توسعه منابع انسانی
خانم بتول بهجتی، دفتر هماهنگی تهران
آقای محمد طیبانی، امور عمرانی
آقای دکتر نژاده، امور برنامه ریزی
آقای مهندس مهدی خلیلی ، کارشناس ارشد خدمات انفورماتیک و سایت
خانم مونا مولودی، کارشناس آموزش
خانم نسرین شریعت، کارشناس آموزش
خانم سمیه صفا، کارشناس امور مالی
خانم فائزه شمسی، کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلان
آقای محمدعلی اوحدی، کارشناس امور شبکه
خانم پروین ناهیدیان، کارشناس امور فرهنگی
خانم پریسا میرزایی، کارشناس امور پایان نامه و تحقیقات علمی

اعضاء هیات امنا موسسه غیر دولتی عیر انتفاعی ناصر خسرو
آقای دکتر عزیزالله آزاد ،نماینده وزارت علوم در هیات امنا
آقای مهندس محمد بهاروند، نماینده استانداری مرکزی در هیات امنا
آقای دکتر امیرهوشنگ نژاده، رئیس هیات امنا
آقای مهندس محمدرضا اوحدی
حجت الاسلام سید پرویز سلیمانی حسنکلا
آقای دکتر علی رازی
آقای دکتر رضا علیزاده باجگیران
آقای دکتر محمد نصر آزادانی

اعضاء هیات موسس
آقای دکتر سید کاظم ملکوتی ، رئیس موسسه
آقای دکتر امیرهوشنگ نژاده
آقای مهندس محمدرضا اوحدی
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی
خانم دکتر نیر اعظم فتوتی
خانم ایران امیدی
خانم بتول بهجتی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید