سمپوزیوم روز جهانی گرافیک با همت اساتید و دانشجویان گروه هنر موسسه آموزش عالی ناصر خسرو با مدیریت استاد مهرنگار

در روز جمعه 8 اردیبهشت 1396 در محل فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی با حضور اساتید، هنرمندان و دانشجویان برگزار گردید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید