دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد می توانند پروپوزال های خود را تا پایان سال به آدرس ایمیل  research[at]hnkh.ac.ir  ارسال نمایند

ضمنا به اطلاع می رساند به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری به اساتید راهنما و مشاور نیست دریافت تائیدیه پروپوزال ها از طرف دفتر پژوهش انجام خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید