فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جوی روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش معرفت دینی
بر تمامی دانشجویان پُرتلاش گرامی باد.
@hnkh.university

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید