حضور معاون آموزشی و پژوهشی در هنرستان حضرت معصومه (س) شهر ساوه اردیبهشت 1398

در تاریخ  یازدهم اردیبهشت 98 با توجه به استقبال هنرجويان هنرستان حضرت معصومه (س) برای دومین بار جلسه ای با حضور معاون آموزشی و پژوهشی موسسه در محل هنرستان مذکور برگزار گردید در این جلسه معاون [...]