رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تا ۱۵ اردیبهشت ۹۹ تمدید شده و دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید