بر اساس اطلاعات منتشر شده از دفتر طرح و آمار سازمان سنجش و آموزش کشور تا اسفند 1398 ،  36.73 درصد از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی موسسات و دانشگاه ها ی غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. این آمار در دانشگاه های دولتی برابر 36.25 درصد و در دانشگاه های آزاد و پیام نور به ترتیب 24.55 و 22.05 درصد می باشد.
بدین ترتیب دانشجویان موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی موفقیت بیشتری در ورود به مقطع کارشناسی ارشد در سال 1398 را در بین سایر دانشگاه ها ( دولتی ، آزاد و پیام نور ) داشته اند.

منبع : گزارش حوزه فنی و آماری
دفتر طرح و آمار ، سازمان سنجش وآموزش کشور – اسفند 1398 – صفحات 7 و 8

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید