ویروس کرونا مدتی است که توجه همه دنیا را معطوف خود کرده است و تاکنون قربانیان زیادی را گرفته است. برای اینکه به این بیماری مبتلا نشویم لازم نکات بهداشتی ویژه ای را رعایت نماییم. هشدارها و توصیه های جدی و مهمی در خصوص ویروس کرونا وجود دارد که توجه شما دانشگاهیان گرامی به این نکات جلب می شود.
https://www.sbu.ac.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=24871

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید