نام خانوادگی گروه دقت شود به جای (AT) علامت @ را استفاده کنید.
فرزین خوشکار حسابداری fkhoshkar83(AT)gmail.com

f.khoshkar(AT)hnkh.ac.ir

فرهنگ آبرومندی مدیریت  f.aberomandi(AT)hnkh.ac.ir
رحمت الله عظیمی روانشناسی iran1107(AT)yahoo.com

r.azimi(AT)hnkh.ac.ir

ابوالفضل خرمشاهی معماری a.khoramshahi(AT)hnkh.ac.ir
پژمان دادخواه هنر pejman_d(AT)yahoo.com

p.dadkhah(AT)hnkh.ac.ir

سید پرویز سلیمانی معارف p.solyemani(AT)hnkh.ac.ir
غلامرضا امجدی مدیریت gh.amjadi(AT)hnkh.ac.ir
مجید فاتح پور مدیریت fatehpour(AT)hnkh.ac.ir
لیلا خلج مدیریت l.khalaj(AT)hnkh.ac.ir
الهام شکور ریاضی e.shakour(AT)hnkh.ac.ir
سمیرا پناهی ریاضی s.panahi(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه آباقری روانشناسی f.abagheri(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه رستمی مدیریت rostamy_f(AT)yahoo.com

f.rostami(AT)hnkh.ac.ir

مریم کرمی اقتصاد m.karami(AT)hnkh.ac.ir
سیما غفاری حقوق s.ghafari(AT)hnkh.ac.ir
مجید مرادی حسابداری waw1511(AT)yahoo.com

m.moradi(AT)hnkh.ac.ir

مریم محتشمی روانشناسی m.mohtashami(AT)hnkh.ac.ir
سیداسحاق فرهمند روانشناسی e.farahmand(AT)hnkh.ac.ir
داود گرجی زاده حسابداری davoud.gorjizadeh(AT)gmail.com

d.gorjizadeh(AT)hnkh.ac.ir

بهنام زنگی هنر b.zangi(AT)hnkh.ac.ir
محمدرضا شمس مدیریت m.shams(AT)hnkh.ac.ir
مرجان مجدی اقتصاد m.majdi(AT)hnkh.ac.ir
حسین شجاعی هنر h.shojaei(AT)hnkh.ac.ir
سمانه صالحی فرد طراحی دوخت s.salehifard(AT)hnkh.ac.ir
مرجان کشاورزی هنر m.keshavarzi(AT)hnkh.ac.ir
حبیب کاکایی حسابداری h.kakaei(AT)hnkh.ac.ir
مرضیه هاشمی هنر m.hashemi(AT)hnkh.ac.ir
شیما مولائی اقتصاد s.molaie(AT)hnkh.ac.ir
محمدحامد خانمحمدی حسابداری dr.khanmohammadi(AT)yahoo.com

m.khanmohammadi(AT)hnkh.ac.ir

 

نام خانوادگی گروه دقت شود به جای (AT) علامت @ را استفاده کنید.
سیدکاظم ملکوتی روانشناسی  kmalakouti(AT)hnkh.ac.ir
سید مهام الدین طباطبائی مدیریت m.tabatabei(AT)hnkh.ac.ir
وحید اسکو  حسابداری v.oskou(AT)hnkh.ac.ir
امیرحسن ندائی  هنر a.nedayi(AT)hnkh.ac.ir
کیومرث عزیزملایری  روانشناسی k.aziz(AT)hnkh.ac.ir
 محمد صادق کریمی مهر آبادی اقتصاد m.karimi(AT)hnkh.ac.ir
حسین  پورحیدر معماری h.purheidari(AT)hnkh.ac.ir
حبیب هویدا حسابداری h.hovida(AT)hnkh.ac.ir
حامده صادقیان حسابداری h.sadeghian(AT)hnkh.ac.ir
سمیه آگاه زبان انگلیسی s.agah(AT)hnkh.ac.ir
سمیرا پهلوانی هنر s.pahlavani(AT)hnkh.ac.ir
وحید قاسمی معماری v.ghasemi(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه عزتی زبان انگلیسی s.ezati(AT)hnkh.ac.ir
حمیدرضا تقئیی مدیریت h.tagheyi(AT)hnkh.ac.ir
طاهره قربانحسینی روانشناسی t.ghorbanhosseini(AT)hnkh.ac.ir
معبود امیدی روانشناسی maboud_omidi(AT)yahoo.com

m.omidi(AT)hnkh.ac.ir

افسانه درویش هنر a.darvish(AT)hnkh.ac.ir
وحیده قربانی معماری v.ghorbani(AT)nkh.ac.ir
فرخنده بیگدلی طراحی دوخت n.bigdeli(AT)hnkh.ac.ir
نرگس دانه کار ریاضی n.danehkar(AT)hnkh.ac.ir
مریم احسانی روانشناسی m.ehsani(AT)hnkh.ac.ir
مریم موسوی نیک روانشناسی Maryammousavinik(AT)gmail.com

m.mousavinik(AT)hnkh.ac.ir

سیدعبدالحمید بهشتی روی مدیریت a.beheshti(AT)hnkh.ac.ir
لیلا عباسی فیزیک l.abbasi(AT)hnkh.ac.ir
منصور مهرنگار هنر m.mehrnegar(AT)hnkh.ac.ir
بی تا پارسا مدیریت b.parsa(AT)hnkh.ac.ir
فرزانه رحیم پور روانشناسی f.rahimpour(AT)hnkh.ac.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید