نام خانوادگی گروه دقت شود به جای (AT) علامت @ را استفاده کنید.
فرزین خوشکار حسابداری f.khoshkar(AT)hnkh.ac.ir
فرهنگ آبرومندی مدیریت  f.aberomandi(AT)hnkh.ac.ir
رحمت الله عظیمی روانشناسی r.azimi(AT)hnkh.ac.ir
ابوالفضل خرمشاهی معماری a.khoramshahi(AT)hnkh.ac.ir
پژمان دادخواه هنر p.dadkhah(AT)hnkh.ac.ir
سید پرویز سلیمانی معارف p.solyemani(AT)hnkh.ac.ir
غلامرضا امجدی مدیریت gh.amjadi(AT)hnkh.ac.ir
مجید فاتح پور مدیریت fatehpour(AT)hnkh.ac.ir
لیلا خلج مدیریت l.khalaj(AT)hnkh.ac.ir
الهام شکور ریاضی e.shakour(AT)hnkh.ac.ir
سمیرا پناهی ریاضی s.panahi(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه آباقری روانشناسی f.abagheri(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه رستمی f.rostami(AT)hnkh.ac.ir
مریم کرمی اقتصاد m.karami(AT)hnkh.ac.ir
سیما غفاری حقوق s.ghafari(AT)hnkh.ac.ir
مجید مرادی حسابداری m.moradi(AT)hnkh.ac.ir
مریم محتشمی m.mohtashami(AT)hnkh.ac.ir
سیداسحاق فرهمند e.farahmand(AT)hnkh.ac.ir
داود گرجی زاده حسابداری d.gorjizadeh(AT)hnkh.ac.ir
بهنام زنگی b.zangi(AT)hnkh.ac.ir
محمدرضا شمس m.shams(AT)hnkh.ac.ir
مرجان مجدی اقتصاد m.majdi(AT)hnkh.ac.ir
حسین شجاعی هنر h.shojaei(AT)hnkh.ac.ir
سمانه صالحی فرد طراحی دوخت s.salehifard(AT)hnkh.ac.ir
مرجان کشاورزی هنر m.keshavarzi(AT)hnkh.ac.ir
حبیب کاکایی حسابداری h.kakaei(AT)hnkh.ac.ir
مرضیه هاشمی هنر m.hashemi(AT)hnkh.ac.ir
شیما مولائی اقتصاد s.molaie(AT)hnkh.ac.ir
محمدحامد خان محمدی حسابداری
نام خانوادگی گروه دقت شود به جای (AT) علامت @ را استفاده کنید.
سیدکاظم ملکوتی روانشناسی  kmalakouti(AT)hnkh.ac.ir
سید مهام الدین طباطبائی مدیریت m.tabatabei(AT)hnkh.ac.ir
مریم صفرپور حسابداری  m.safarpour(AT)hnkh.ac.ir
وحید اسکو v.oskou(AT)hnkh.ac.ir
امیرحسن ندائی a.nedayi(AT)hnkh.ac.ir
کیومرث عزیزملایری k.aziz(AT)hnkh.ac.ir
 محمد صادق کریمی مهر آبادی اقتصاد m.karimi(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه سجادی حسابداری f.sajadi(AT)hnkh.ac.ir
حسین  پورحیدر معماری h.purheidari(AT)hnkh.ac.ir
حبیب هویدا حسابداری h.hovida(AT)hnkh.ac.ir
حامده صادقیان حسابداری h.sadeghian(AT)hnkh.ac.ir
سمیه آگاه زبان انگلیسی s.agah(AT)hnkh.ac.ir
سمیرا پهلوانی هنر s.pahlavani(AT)hnkh.ac.ir
الهام عزتی معماری e.ezati(AT)hnkh.ac.ir
وحید قاسمی معماری v.ghasemi(AT)hnkh.ac.ir
فاطمه عزتی زبان انگلیسی s.ezati(AT)hnkh.ac.ir
حمیدرضا تقئیی مدیریت h.tagheyi(AT)hnkh.ac.ir
طاهره قربانحسینی روانشناسی t.ghorbanhosseini(AT)hnkh.ac.ir
معبود امیدی m.omidi(AT)hnkh.ac.ir
افسانه درویش هنر a.darvish(AT)hnkh.ac.ir
وحیده قربانی معماری v.ghorbani(AT)nkh.ac.ir
فرخنده بیگدلی طراحی دوخت n.bigdeli(AT)hnkh.ac.ir
نرگس دانه کار ریاضی n.danehkar(AT)hnkh.ac.ir
مریم احسانی روانشناسی m.ehsani(AT)hnkh.ac.ir
مریم موسوی نیک روانشناسی m.mousavinik(AT)hnkh.ac.ir
سیدعبدالحمید بهشتی روی a.beheshti(AT)hnkh.ac.ir
لیلا عباسی فیزیک l.abbasi(AT)hnkh.ac.ir
منصور مهرنگار هنر m.mehrnegar(AT)hnkh.ac.ir
بی تا پارسا مدیریت b.parsa(AT)hnkh.ac.ir
الهه آل طاهر معماری e.aletaha(AT)hnkh.ac.ir
الهام ثمری خلج حسابداری e.samarikhalaj(AT)hnkh.ac.ir
فرزانه رحیم پور روانشناسی f.rahimpour(AT)hnkh.ac.ir

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید