به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود‌اتكايي، آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي ، تعميق بينش علمي، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه‌هاي طبيعي و اماكن تفريحي، اردوهاي دانشجويي برگزار مي‌شوند.

و هر ساله اردوی مشهد مقدس در برنامه های مؤسسه بوده است.

عکس های اردوی مشهد مقدس

مشهد سال 94

–94

مشهد سال 97

–97

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید