دانشجوی عزیز
پذیرش شما را در دوره کارشناسی پیوسته  دانشگاه ناصرخسرو  تبریک عرض نموده ، افتخار داریم میزبان شما در دوران تحصیل باشیم و از اینکه این موسسه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده اید متشکریم. مجموعه عوامل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی ودانشجویی تمام سعی وتلاش خود را جهت ارتقای کیفیت آموزشی و رضایت مندی و رشد وتعالی شما مبذول خواهند داشت.
دانشجویانی ‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اين آزمون اعلام‌ شده‌ است‌، مدارك لازم براي ثبت‌نام را آماده و در يكي از روزهاي دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه بترتیب مورخ 17 ، 18 و 19 مهر 1402 به  اداره آموزش دانشگاه
مراجعه‌ نمایند.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام

  •  اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن
  •  اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن
  •  چهار قطعه عكس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده درسال جاري
  •  اصل يا گواهي مدرك دیپلم

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید