برخی از دانشجویان اظهار می کنند که پیامک های ارسالی موسسه را دریافت نمی کنند به اطلاع این عزیزان رسانده می شود مشکل مزبور بنا به دلایل زیر اتفاق افتاده است

۱- شماره تلفن همراه دانشجو که توسط سازمان سنجش و یا در فرم های ثبت نام اولیه توسط دانشجو اعلام شده ، تغییر کرده و بروزرسانی نشده است

۲- دریافت پیامک های خبری و تبلیغاتی غیرفعال است

لذا درصورت تمایل به دریافت پیامک ها ، لازم است دریافت پیامک های خبری و تبلیغاتی در تلفن همراه فعال و درصورت تغییر شماره تلفن ، مقتضی است شماره همراه جدید را به آى دى تلگرام  hnkhuni@ ارسال تا در سیستم لحاظ شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید