به اطلاع می رساند دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۳۹۸ جهت ارائه پروپوزال پایان نامه خود تا پایان بهمن سال ۱۳۹۹ فرصت دارند.
لازم به یادآوری است بعد از اینکه پروپوزال توسط دانشجو به امور پژوهشی تحویل می گردد مراحل بررسی ، تائید و تصویب آن باید انجام شود که حدود یک تا دو ماه زمان نیاز دارد و شش ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی ، دانشجو می تواند از پایان نامه خود دفاع نماید.
بدیهی است تاخیر در ارائه و دریافت مصوبه ، موجب تمدید ترم پایان نامه خواهد شد.

امور پژوهش

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید