با توجه به اینکه در برخی از مواقع ضروری اطلاع رسانی به دانشجویان ، از سرویس پیامکی استفاده می گردد برخی از دانشجویان اظهار می کنند که پیامک های ارسالی موسسه را دریافت نمی کنند به اطلاع این عزیزان رسانده می شود مشکل مزبور بنا به دلایل زیر اتفاق افتاده است
۱- شماره تلفن همراه دانشجو که توسط سازمان سنجش و یا در فرم های ثبت نام اولیه توسط دانشجو اعلام شده ، تغییر کرده و بروزرسانی نشده است
۲- دریافت پیامک های خبری و تبلیغاتی غیرفعال است

لذا ضروری است جهت دریافت پیامک ها ، وضعیت دریافت پیامک های خبری و تبلیغاتی در تلفن همراه فعال و درصورت تغییر شماره تلفن ، شماره همراه جدید را به hnkhuni@ ارسال تا در سیستم لحاظ شود.
بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم فعالسازی و یا بروزرسانی شماره همراه در سیستم آموزش بعهده دانشجو می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید