برای بهره گیری بهتر از سیستم آموزش الکترونیکی لطفا موارد زیر را رعایت نمایید.
  •  آزمون مجازی

لطفا آزمون های مجازی اعلام شده  توسط اساتید را جدی درنظر بگیرید و حتما شرکت نمائید درصورت عدم حضور نمره دانشجو در آزمون صفر و در نمره نهائی لحاظ خواهد شد.

  • سامانه آموزش الکترونیکی

خواهشمند است تجربیات ، نظرات و پیشنهادات خودتان را درخصوص برگزاری و استفاده از دوره های آموزش الکترونیکی و مجازی را به آی دی تلگرام hnkhuni@ ارسال نمائید قطعا نظرات شما ، در ادامه برگزاری با کیفیت مناسب دوره های آموزش الکترونیکی تاثیرگذار خواهد بود قبلا از همکاری و ارسال نظرات شما سپاسگزاری بعمل می آید

  • عدم استفاده از فیلتر شکن

دانشجویان عزیز توجه نمایند درهنگام ورود و یا حضور در “سامانه آموزش الکترونیکی و “کلاس آنلاین” حتما فیلترشکن خود را غیرفعال نمائید.

فیلترشکن باعث کندی ارتباط اینترنتی شما خواهدشد.

  •  کلاس آنلاین

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رسانده می شود کلیه کلاس های درسی مطابق برنامه انتخاب واحد و در زمان و ساعت مقرر برگزار می گردد باتوجه به اینکه سیستم بصورت خودکار حضور دانشجویان را ثبت می کند درصورت غیبت ، مطابق آئین نامه آموزشی برخورد و حذف خواهید شد.

  • ارتباط با کارشناسان

دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سامانه و یا هرگونه راهنمائی ، از طریق آی دی های تلگرامی اعلام شده ذیل با کارشناسان آموزش در ارتباط باشید

– روانشناسی و هنر، خانم مولودی

@mona_mlo

– حسابداری و مدیریت، خانم شریعت

@shariat108

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید