رستوران و بوفه موسسه به منظور رفاه حال دانشجویان برخی خدمات مورد نیاز را تامین کرده و می تواند به کمک دانشجویان و نظارت آنان بهتر و مرتبا ارتقا یابد . خدمات رستوران و بوفه بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار ملزم است مواردی مهم در رابطه با کیفیت و قیمت را رعایت نماید . قیمت ها باید در محل رستوران و بوفه نصب شده باشد و دانشجویان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قیمت ها و عدم رعایت نکات بهداشتی و کیفی موضوع را به امور دانشجوئی  انتقال دهند . نمایندگان دانشجویان حق دارند در هر زمان از محل بوفه و رستوران بازدید نموده گزارش خود را برای انجام اقدامات لازم به امور دانشجوئی منعکس نمایند .

تهیه غذای گرم با  یارانه به دو طریق امکان پذیر است:

  • رزرو غذا از طریق اتوماسیون
  • خرید ژتون بصورت حضوری که در همان روز بین ساعت 8الی 10:30 انجام می گیرد.

تهیه غذای گرم با  یارانه، صرفا با خرید ژتون امکان پذیر است در غیر اینصورت دانشجویان می توانند از بوفه غذای خود را تامین نمایند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید