مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (معدل فوق دیپلم) کاردانی به کارشناسی تا روز شنبه ۲۰ دی ۹۹ تمدید گردید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید