به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که فرم شماره ۵ ( آمادگی دفاع پایان نامه ) را ارسال نمودند می رساند درخواست ها درحال بررسی می باشد
برنامه برگزاری جلسه دفاع بصورت حضوری و حداقل یک هفته قبل از آن به دانشجو اعلام خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید