عناوین رشته های آموزشی
کاردانی پیوسته :
 • نقشه کشی معماری-معماری
 • گرافیک
 • هنرهای تجسمی-نقاشی
 • طراحی و دوخت
 • حسابداری بازرگانی
 • اموراداری
 • نقشه کشي عمومي-نقشه کشي و طراحي صنعتي
کاردانی ناپیوسته:
 • اموربیمه
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 کارشناسی پیوسته:
 • مدیریت بازرگانی
 • روانشناسی
 • حسابداری-حسابداری
 • حسابداری-مالیاتی
 • عکاسی
 • ارتباط تصویری
 • طراحی لباس
کارشناسی ناپیوسته:
 • علمي کاربردي حسابداري
 • علمي کاربردي ارتباط تصويري
 • علمي کاربردي معماري
 • علمي کاربردي تکنولوژي طراحي دوخت
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بیمه
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • مدیریت هتلداری
کارشناسی ارشد:
 • حسابداری
 • حسابرسی
 • بازاریابی
 • بازرگانی داخلی
 • روانشناسی بالینی
 • پژوهش هنر
 • ارتباط تصویری

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید