مدیران و کارکنان
دکتر سید کاظم ملکوتی، رئیس موسسه
دکتر داود گرجی زاده، قائم مقام مؤسسه
مهندس مجید فاتح پور، معاون آموزشی و پژوهشی
مهندس محمدرضا اوحدی، معاون مالی و اداری
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی، معاون دانشجویی و فرهنگی
بتول بهجتی، دفتر هماهنگی تهران
محمد طیبانی، مدیریت امور عمرانی و ساختمانی
دکتر امیرهوشنگ نژاده، مدیریت امور برنامه ریزی و توسعه
مهدی خلیلی، کارشناس خدمات انفورماتیک
محدثه صولت، کارشناس آموزشی
نسرین شریعت، کارشناس آموزشی و پژوهشی
سمیه صفا، کارشناس امور مالی
فائزه شمسی، کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلان
محمدعلی اوحدی، کارشناس IT و سایت
پروین ناهیدیان، کارشناس امور فرهنگی
سهیلا خاکباز نژاد، مشاور امور پژوهشی

اعضاء هیات امنا موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی ناصر خسرو
دکتر رضا پورایمانی، نماینده وزارت علوم
مهندس مهدی الیاسی، نماینده استانداری مرکزی
دکتر امیرهوشنگ نژاده، رئیس هیات امنا
مهندس محمدرضا اوحدی
حجت الاسلام سید پرویز سلیمانی حسنکلا
دکتر علی رازی
دکتر رضا علیزاده باجگیران
دکتر محمد نصر آزادانی

اعضاء هیات موسس
دکتر سید کاظم ملکوتی، رئیس موسسه
دکتر امیرهوشنگ نژاده
مهندس محمدرضا اوحدی
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی حسنکلا
طاهره طیبانی
دکتر مهدی مقدسی
دکتر فرج اله احمدی
بتول بهجتی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید