مدیران و کارکنان
دکتر سید کاظم ملکوتی ، رئیس موسسه
دکتر داود گرجی زاده، قائم مقام مؤسسه
مجید فاتح پور، معاون آموزشی و پژوهشی
محمدرضا اوحدی، معاون مالی و اداری
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی ،معاون دانشجویی و فرهنگی
خانم بتول بهجتی، دفتر هماهنگی تهران
محمد طیبانی، مدیریت امور عمرانی و ساختمانی
دکتر امیرهوشنگ نژاده، مدیریت امور برنامه ریزی و توسعه
مهدی خلیلی ، کارشناس خدمات انفورماتیک
خانم مٌنا مولودی، کارشناس آموزشی و پژوهشی
خانم نسرین شریعت، کارشناس آموزشی و پژوهشی
خانم سمیه صفا، کارشناس امور مالی
خانم فائزه شمسی، کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلان
محمدعلی اوحدی، کارشناس IT و سایت
خانم پروین ناهیدیان، کارشناس امور فرهنگی

اعضاء هیات امنا موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی ناصر خسرو
دکتر عزیزالله آزاد ،نماینده وزارت علوم در هیات امنا
علی میرزائی، نماینده استانداری مرکزی در هیات امنا
دکتر امیرهوشنگ نژاده، رئیس هیات امنا
مهندس محمدرضا اوحدی
حجت الاسلام سید پرویز سلیمانی حسنکلا
دکتر علی رازی
دکتر رضا علیزاده باجگیران
دکتر محمد نصر آزادانی

اعضاء هیات موسس
دکتر سید کاظم ملکوتی ، رئیس موسسه
دکتر امیرهوشنگ نژاده
مهندس محمدرضا اوحدی
حجت السلام و المسلمین سید پرویز سلیمانی حسنکلا
خانم طاهره طیبانی
دکتر مهدی مقدسی
دکتر فرج اله احمدی
خانم بتول بهجتی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید