کلیه امور اعم از ثبت نام، انتخاب واحد، پرداخت شهریه، گزارشهای مالی دانشجو و تاییدیه انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشی موسسه که لینک ورود به سیستم آن در داخل سایت قراردارد و دانشجویان عزیز با دریافت شماره دانشجویی بعد از ثبت نام می توانند وارد شوند و تا فارغ التحصیلی کلیه امور تحصیلی خود را از طریق سامانه انجام دهند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید