برای اطلاع از سرفصل دروس رشته تحصیلی خود می توانید به سایت www.msrt.ir مراجعه و درقسمت پایین سمت چپ سایت ، برنامه های درسی مصوب انتخاب و در قسمت جستجو رشته  تحصیلی خود را نوشته و  سرفصل های آموزشی را مشاهده نمائید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید